Om oss

matlarm

Mat*Larm retter fokuset mot bonden, kokken og historien bak maten. Mat*Larm er HANEN sin mat- og drikkefestival i Oslo.

Mat- og drikkefestivalen spres utover hele byen, og kan slik sett kalles for Oslos største mat- og drikkefestival. I løpet av disse dagene hyller vi lokalmaten, og ønsker å gjøre det ved å skape en matfest i hele byen! På denne måten gjør vi også lokalmat mer tilgjengelig for alle. En stor del av arbeidet med festivalen handler om å knytte bonden og kokken tettere sammen.

Hovedsamarbeidspartnere

Mat*Larm elsker å samarbeide. For å kunne gjennomføre en festival med mål om å være Oslos mat- og drikkefestival er vi avhengige av gode og varige samarbeid. Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere.

Sponsorer og samarbeidspartnere