top of page

Om Mat*Larm 

matlarm_logo_#ff7455_symbol.png

Kokken

ikoner__reddik.png

Bonden

Ikoner_kokkelue_kokkelue.png

Mat*Larm retter fokuset mot bonden, kokken og historien bak maten. Mat*Larm er HANEN sin mat- og drikkefestival i Oslo.


Mat- og drikkefestivalen spres utover hele byen, og kan slik sett kalles for Oslos største matog drikkefestival. I løpet av disse dagene hyller vi lokalmaten, og ønsker å gjøre det ved å skape en matfest i hele byen! På denne måten gjør vi også lokalmat mer tilgjengelig for alle. En stor del av arbeidet med festivalen handler om å knytte bonden og kokken tettere sammen. 


Å skape en felles stolthet for all den flotte lokalmaten vi har i Norge, og alle de
flinke kokkene som forelder den. Så i år arrangerer vi en MATHUB i forkant av festivalen, der bonden og kokken blir bedre kjent. På denne måten kan vi være med å skape et varig samarbeid som alle kan høste godt av. 

Hvem står bak?

 

HANEN er initiativtaker til mat- og drikkefestivalen Mat*Larm. Målet med festivalen er å synliggjøre lokalmatprodusenter i Norge, og koble disse opp mot serveringssteder. Vårt mål er å bygge matfestivalen til å bli årets viktigste arena for lokalmatprodusenter, kokker og et matinteressert publikum.

 

HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge. HANEN har i over 500 medlemsbedrifter over hele landet, og vi er stadig i vekst. Som en næringsorganisasjon tilbyr HANEN sine medlemmer et mangfold av tjenester og fordeler.

Hold av datoen
nå!

bottom of page