HEIMABLIDNI – Mat*Larm hjemme hos KINAKÅL fredag

Ring på ei dørklokke på Tøyen, opp en trapp, inn en dør. Ta plass ved et stort rundt bord og spis som du var i Kina. Kinakål.no serverer 10-12 retter fra Hunan og Sichuan i en intim og inkluderende setting. Ikke noe min forrett og din hovedrett her, men alt midt på bordet, delt. Menyen har en stor spennvidde, og baserer seg i stor grad på enkle norske råvarer. Norsk alkoholfri drikke er inkludert. 

 

HVA ER HEIMABLIDNI?

Heimablidni er et færøysk konsept, og betyr “hjemme hos”. Dette vil være ett av årets Mat*Larm-piloter, og konseptet er at det tilbys måltidsopplevelser hjemme hos folk. Det kan defineres som en slags middagsklubb for fremmede.

Det er svært mange aleneboende i Oslo, og vi tror at Heimablidni vil være et tiltak for å minske utenforskap og er et bidrag til økt integrering i en flerkulturell by. Gjennom Heimablidni ønsker Mat*Larm å koble sammen ulike matkulturer rundt et middagsbord hjemme hos flinke folk. Det er også et tiltak for å fremme bruk av norsk lokalmat- og drikke hjemme hos privatpersoner.

 

Tid: Fredag 25.august kl. 19.00-?

Sted: Tøyen (adresse blir tilsendt gjestene i forkant)