top of page
< Back

Sandwich Brothers

Sandwich Brothers og Sorbet Sisters er en sosial entreprenør-bedrift som «sandwicher» nye nordmenn inn i arbeidslivet. Vi produserer og selger økologisk sandwich-og pinneis til private og bedrifter, og bygger kompetanse for våre ansatte ved å tilby arbeidspraksis, språktrening og nettverk, samt fungerer som et springbrett inn i norsk næringsliv. Våre ansatte har bakgrunn fra Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Afghanistan og Etiopia, men alle jobber mot et felles mål: Et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Det er rett og slett integrering som smaker godt!

Sandwich Brothers

bottom of page