top of page

Geitmyra matkultursenter for barn

Lærer alle barn i Norge å bli glad i mat som gjør dem godt!

Geitmyra er en ikke-kommersiell stiftelse som jobber for å lære så mange barn og unge som mulig å bli glade i mat som gjør dem godt. De jobber direkte med barn og ungdom gjennom skoleundervisning, kurs og åpne arrangementer. Med opplæring og informasjon inspirerer de foreldre, lærere og andre som jobber med barn og ungdom.


I 2011 skapte Geitmyra noe som ikke fantes: Et matkultursenter for barn i Oslo. med visjonen å lære flest mulig barn og ungdom å bli glade i mat som gjør dem godt. Siden 2017 har de etablert Geitmyra-sentre i Kristiansand, Trondheim og Ringsaker. Alle sentrene bygger på erfaringene fra Geitmyra Oslo, men er basert på lokal tradisjon, matkultur, råvarer og identitet.


De vil pirre nysgjerrighet, dyrke kunnskap og øke matgleden til barna som kommer til dem. Og de vet at barn kan lage mat, at de tør å smake og at de må tas på alvor. Når barna lærer å ta gode matvalg gir de dem kunnskap de kan dra nytte av gjennom hele livet.


De jobber for matglede!
Å spise skikkelig god mat er noe alle barn bør få oppleve. Det er sosialt, og gir sanselige erfaringer som vi husker gjennom livet. Å gi barn tilgang til gode matopplevelser er noe av det viktigste de gjør på Geitmyra.


Bedre folkehelse
Det er fundamentalt for alle å ta godt vare på seg selv og andre. Ved å lære barn og ungdom å lage mat og få et bevisst forhold til hva de spiser, overfører de viktig kunnskap til nye generasjoner. De verdsetter mangfoldet, utjevner sosiale forskjeller og gjør hele folket sunnere.


Et bærekraftig matsystem
Naturen har egenverdi samtidig som den er grunnlaget for menneskelig matproduksjon. De praktiserer og formidler en ansvarlig og fremtidsrettet ressursbruk for å bidra til et bærekraftig matsystem.

De bruker Geitmyrametoden i sin undervisning


Vi bygger læringen på kortreiste, gode og tilgjengelige råvarer i sesong.
Med praktisk kunnskap skaper vi erfaringer på tvers av fag.
Med engasjert og ærlig formidling utfordrer vi sansene og nysgjerrigheten.
Vi gir barn og unge stort ansvar, så de blir selvstendige forbrukere og handlekraftige medborgere.
Vi kan alltid svare på hvorfor vi gjør som vi gjør.

 

bottom of page