top of page

Norsk Urkorn

Norsk Urkorn er opptatt av å dyrke jorden på naturens premisser; i stedet for kunstgjødsel bruker vi husdyrgjødsel og plantemateriale, og i stedet for å sprøyte mot ugress og insekter, jobber vi hele tiden forebyggende. Vi er opptatt av bærekraft og kortreist mat. Norsk Urkorn har et ønske om å bidra hele veien fra fruktbar jord, til næringsrikt bord! www.norskurkorn.no

Norsk Urkorn

bottom of page