top of page

Lindheim Ølkompani

Folka bak ølkompaniet
Eivin kommer fra Sigerfjord i Vesterålen, og er utdannet helse/idrettsforsker ved NTNU. Han er nå ølbrygger og fruktbonde på Lindheim. Ingeborg Lindheim er odelsjente og eldst av tre søsken. Hun er utdannet lærer, men jobber fulltid på gården sammen med Eivin. Budeie og vert på gården og salgsansvarlig ute i markedet. Stanislav kommer fra Polen og har jobbet på Lindheim i snart 20 år. Han er ansvarlig for hage og assistent for Eivin i bryggeriet.
Lindheim er på 1000 dekar, hvorav 100 dekar er frukt. Vi dyrker plommer, epler, kirsebær og moreller som høstes i august/ september. Vi baserer våre øl og cider på hovedsaklig egen frukt, samt malt og humle fra steder hvor disse dyrkes best. Vi kjøper stort sett malt fra Tyskland og humle fra USA. Flere av våre øl blir brygget når frukten skal høstes. Derfor har vi flere sesongøl som vil variere ettersom frukten varierer fra år til år.

Lindheim Ølkompani

bottom of page